REGULAMENTUL DE DESFASURARE A CONCURSULUI „Cui ai dărui ceasul din imagine și de ce?”

Hojbota Elena este castigatoarea concursului “Cui ai darui ceasul din imagine si de ce?”. Multumim tuturor pentru participare.

Perioada de desfasurare 25 aprilie – 8 mai 2016

CAPITOLUL I

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI

1.1. Organizatorul concursului „Cui ai dărui ceasul din imagine și de ce?” este agentia de publicitate BABEL COMMUNICATIONS S.R.L., persoana juridica de nationalitate romana, cu sediul in Mun. Bucuresti, Str. Ermil Pangratti Nr.2A, Sector 1, inmatriculata la Registrul Comertului Bucuresti cu nr. J40/5277/1998, CIF RO10630275, avand numar de operator de date cu caracter personal 10212, numita in continuare "Organizatorul/Agentia",

1.2. Campania este desfasurata in favoarea CHRONOTlME INTERNATIONAL SRL, cu sediul in Mun. Bucuresti, Sectorul 4, B-dul Unirii, Nr. 6, Bloc 8C, inmatriculata la Registrul Comertului Bucuresti sub nr. J40/12909/2005, CIF RO17809171, numit in continuare „Beneficiar”,

1.3. Pentru aducerea la cunostinta publicului, Regulamentul Oficial este intocmit si este disponibil in mod gratuit pe site-ul www.cellini.ro. De asemenea, Regulamentul va fi disponibil in copie, in mod gratuit, oricarei persoane interesate, printr-o solicitare scrisa trimisa adresa:

- BABEL COMMUNICATIONS S.R.L. Mun. Bucuresti, Str. Ermil Pangratti  Nr.2A, Sector 1, Cod postal: 011883;

1.4. Participantii la Campanie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile prezentului Regulament oficial al Campaniei si anexele acestuia (denumit in continuare "Regulamentul Oficial" sau "Regulamentul"). Prin participarea la aceasta Campanie, participantii declara ca respecta si se conformeaza tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament.

1.5. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba Regulamentul Oficial pe Parcursul Campaniei, cu informarea publicului asupra modificarilor aduse.

 

SECTIUNEA 2. ARIA DE DESFASURARE A CONCURSULUI. PARTICIPANTI.

2.1. Concursul este organizat si se desfasoara pe intreg teritoriul Romaniei, in conformitate cu legislatia romana si se adreseaza tuturor persoanelor fizice cu domiciliul stabil in Romania sau rezidente in Romania, care au implinit 18 ani la data inceperii concursului si care detin un cont personal pe pagina de socializare Facebook.

2.2. Nu au dreptul de a participa la concurs: angajatii  societatii CHRONOTlME INTERNATIONAL SRL, ai Organizatorului/Agentiei, ai altor entitati implicate in organizarea si derularea concursului, rudele si afinii acestor angajati, pana la gradul IV inclusiv.

 

SECTIUNEA 3. PERIOADA DE DESFASURARE A CONCURSULUI

3.1. Concursul va incepe in data de 25.04.2016 ora 00:00:00, ora Romaniei si se va incheia la data de 08.05.2016 ora 23:59:59, ora Romaniei.

3.2. Orice participare la concurs trimisa inainte de data de 25.04.2016, orele 00:00:00 sau dupa data de 08.05.2016, orele 23:59:59, nu va fi luata in considerare de Organizator.

 

SECTIUNEA 4. PREMII

4.1. Se acorda 1 (unu) premiu constand in Ceas Swatch unisex, CIAO TUTTI.

4.2. Valoarea premiului este de 320 lei (TVA inclus).

4.3. Castigatorul premiului oferit in cadrul acestui concurs nu are posibilitatea de a primi contravaloarea in bani sau in alte bunuri a premiului sau schimbarea acestuia cu alte bunuri si nici sa solicite schimbarea parametrilor / caracteristicilor premiului.

4.4. Castigatorul concursului este singurul beneficiar al premiului atribuit.

4.5. Premiul acordat in cadrul prezentului concurs va fi livrat sau inmanat doar pe teritoriul Romaniei.

 

SECTIUNEA 5. PROMOVAREA CONCURSULUI. MEDIATIZAREA REGULAMENTULUI DE PARTICIPARE SI ANUNTAREA CASTIGATORULUI.

5.1. Concursul este promovat pe pagina de facebook CELLINI (https://www.facebook.com/Cellini.ro/?fref=ts) si pe site-ul www.cellini.ro. dar nu este sponsorizat, sustinut, administrat sau asociat cu Facebook.

5.2. Pentru aducerea la cunostinta publicului, Regulamentul Oficial al concursului este intocmit si este disponibil in mod gratuit pe site-ul www.cellini.ro.   

5.3. Numele castigatorului va fi anuntat pe pagina de facebook CELLINI si pe site-ul www.cellini.ro,  in cursul zilei de 09 mai 2016, incepand cu ora 12:00.

 

CAPITOLUL II.

 

SECTIUNEA 6. TEMA SI DESFASURAREA CONCURSULUI. DECLARAREA CASTIGATORILOR.

6.1. Denumirea concursului este „Cui ai dărui ceasul din imagine și de ce?”

6.2. In perioada 25.04.2016 ora 00:00:00, ora Romaniei - 08.05.2016 ora 23:59:59, ora Romaniei, participantii care doresc sa participe la concurs trebuie sa urmeze pasii urmatori:

- sa acceseze din contul personal de Facebook pagina de Facebook CELLINI,

- sa posteze un comentariu continand raspunsul la intrebarea concursului, respectiv „Cui ai dărui ceasul din imagine și de ce?”

6.3. La finalul perioadei concursului, in ziua de 9 mai 2016, ora 10:00, se va stabili castigatorul prin tragere la sorti cu ajutorul unui soft electronic.

6.4. Extragerea se va efectua dintre toti participantii la concurs care au respectat prevederile prezentului regulament, in prezenta unei Comisii care va intocmi un proces verbal de extragere si, ulterior primirii datelor de contact, de validare.

6.5. Se vor extrage un castigator si 2 rezerve.

 

SECTIUNEA 7. COMISIA.

7.1. Comisia de extragere a castigatorului este formata din 3 membri: Doi reprezentanti ai organizatorului BABEL COMMUNICATIONS S.R.L. si Un reprezentant al CHRONOTlME INTERNATIONAL S.R.L.

7.2. Eventualele contestatii formulate fata de decizia comisiei vor fi acceptate in termen de 24 de ore lucratoare de la anuntarea publica a deciziei acesteia si solutionate cu celeritate, in termen de 24 de ore lucratoare de la primire. Solutionarea contestatiei se face de catre comisie, decizia finala fiind definitiva.

7.3. Prin participarea la concurs si postarea comentariului pe pagina de Facebook a brandului CELLINI, participantul declara in mod expres si fara echivoc, urmatoarele:

 

 1. A citit prezentul regulament, a inteles si este de acord cu condiţiile de participare.
 2. Este de acord ca numele său să fie menţionat ca autor al comentariului.
 3. Este de acord cu publicarea numelui sau pe  pagina de Facebook a brandului CELLINI si pe site-ul www.cellini.ro.
 4. Acorda Organizatorului si CHRONOTlME INTERNATIONAL SRL drepturi depline asupra textului comentariului postat fara nicio alta compensare financiara sau de alta natura.

7.4. Odată cu participarea la concurs, participantii acordă Organizatorului si CHRONOTlME INTERNATIONAL SRL un drept de folosinta exclusiv, irevocabil şi pe termen nelimitat, pentru a folosi textele postate pentru activitatea interna din cadrul departamentului de PR.

7.4.1. Acest drept cuprinde posibilitatea de publicare, de multiplicare, de ilustrare şi de difuzare in orice mediu si pe orice suport în scop de publicitate proprie  a Organizatorului si CHRONOTlME INTERNATIONAL SRL.

7.4.2. Pentru această permisiune nu se achită niciun fel de onorarii şi nicio remuneraţie.

7.5. Retragerea comentariilor din concurs de către participanti este posibilă în orice moment prin ştergerea comentariilor respective prin intermediul contului personal de pe facebook.

7.6. Organizatorul si CHRONOTlME INTERNATIONAL SRL nu isi asuma raspunderea pentru niciun text insusit in mod ilegal de catre concurenti si postat pe pagina concursului si nu pot fi facuti responsabili pentru incalcarea dreptului de autor sau a altor drepturi.

7.7. Concurentul este unic responsabil pentru orice consecinte directe sau indirecte care pot aparea ca urmare a participarii la acest concurs.

7.8. In cazul in care concurentul este minor, raspunderea pentru comentariile transmise precum si pentru orice consecinte ce ar putea decurge din participarea la acest concurs va reveni parintelui sau ocrotitorului legal conform legislatiei civile.

7.9. Organizatorul isi rezerva dreptul de a refuza participarea la concurs  a unui participant pe motiv de neconcordanta cu cerintele  impuse prin prezentul Regulament sau daca se considera ca inscrierea respectiva prejudiciaza imaginea Organizatorului, a CHRONOTlME INTERNATIONAL SRL, a brandului SWATCH sau a altor persoane.

7.10. Vor fi excluse din concurs textele care:

 • contin indemnuri la orice forma de violenta sau descriu scene in care se produce durere cuiva, scene de violenta sexuala sau de cruzime;
 • indeamna la incalcarea legii sau orice modalitate prin care aceasta ar putea fi incalcata;
 • indeamna la consum de droguri ilegale;
 • promoveaza rasismul, sexismul, homofobia, discriminarea etnica, sociala, rasiala, religioasa sau orice fel de discriminare;
 • au caracter ofensator, injurios, abuziv, indecent, calomniator sau obscen;
 • pot aduce prejudicii unei persoane, unei afaceri sau unei intreprinderi;
 • sunt in mod notoriu cunoscute ca fiind protejate de drepturi de autor care nu apartin concurentului;
 • promoveaza  pornografia;
 • contin publicitate sau materiale promotionale ale unor competitori directi sau indirecti ai Organizatorului sau CHRONOTlME INTERNATIONAL SRL si ai brandului SWATCH.

7.11. Toate comentariile vor fi moderate si Organizatorul isi rezerva dreptul de a sterge textele care se incadreaza intr-una din categoriile de mai sus (7.10) fara a fi obligat sa-si justifice decizia.

7.12. Organizatorul concursului si CHRONOTlME INTERNATIONAL SRL nu isi asuma raspunderea pentru:

 • Inscrierile in concurs si comentariile care nu au ajuns la destinatie din cauza unor defectiuni tehnice ale serverelor de internet sau a oricaror altor defectiuni tehnice care nu sunt cauzate de Organizator sau CHRONOTlME INTERNATIONAL SRL;
 • Situatiile in care datele completate in contul inregistrat pe pagina de Facebook sunt false sau vadit eronate;
 • Participarea la concurs cu incalcarea prevederilor prezentului regulament si depistarea ulterioara a acestui fapt.

 

SECTIUNEA 8. VALIDAREA CASTIGATORULUI SI ACORDAREA PREMIULUI

8.1. Castigatorul va fi informat cu privire la castigarea premiului prin postarea rezultatelor concursului pe pagina de facebook CELLINI, in cursul zilei de 09 MAI 2016.

8.2. Participantul desemnat castigator trebuie sa-si trimita datele personale (nume, prenume, numar de telefon si adresa) prin intermediul unui mesaj privat in contul inregistrat pe pagina de facebook CELLINI, pentru a putea fi contactat si stabilita modalitatea de intrare in posesie a premiului.

8.3. Data limita pentru transmiterea datelor prevazute la 8.2. este 12 mai 2016 orele 23:59:59, sanctiunea neindeplinirii acestei obligatii fiind decaderea din dreptul de a intra in posesia premiului.

8.4. In cazul in care castigatorul premiului este decazut din dreptul de a intra in posesia premiului conform 8.3. se va apela pe rand, la rezervele extrase.

8.5. Modalitatea de informare a rezervelor si transmitere date personale de catre acestea va fi aceeasi, conform procedurii de mai sus. Termenul de transmitere a datelor personale de catre rezerva declarata castigatoare este de 48 ore din momentul informarii.

8.6. In cazul in care, din motive ce nu tin de Organizator sau de societatea beneficiara premiul nu se poate acorda, acesta va ramane la dispozitia Organizatorului.

8.7. Premiul va fi livrat prin curier rapid in termen de maximum 30 zile de la primirea datelor de livrare, la adresa postala indicata de acesta, aflata pe teritoriul Romaniei. Cheltuielile de livrare (ambalare, transport si inmanare) sunt suportate de CHRONOTlME INTERNATIONAL SRL prin Organizator. Inmanarea premiului se face in baza unui proces verbal de predare primire.

8.8. Organizatorul si CHRONOTlME INTERNATIONAL SRL nu-si asuma raspunderea pentru neindeplinirea, sau indeplinirea cu intarziere si/sau in conditii defectuoase, a serviciilor de livrare de catre firma de curierat.

8.9. Organizatorul si CHRONOTlME INTERNATIONAL SRL nu-si asuma raspunderea pentru calitatea sau viciile ascunse ale premiilor acordate in acest concurs. Producatorul/importatorul obiectului oferit ca premiu in cadrul acestui Concurs va remedia orice defect in termenii si conditiile stipulate in certificatul de garantie care va insoti obiectul oferit ca premiu, dupa caz.

 

CAPITOLUL III.

 

SECTIUNEA 9. PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE

9.1. Prin participarea la acest Concurs, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament Oficial.

9.2. Prin comunicarea datelor personale in modalitatile indicate in mod expres prin Regulament, castigatorii concursului isi exprima acordul expres si neechivoc, ca datele lor personale sa intre in baza de date a Organizatorului si a partenerilor sai in vederea atribuirii premiilor. La cererea expresa a castigatorilor, Organizatorul va asigura acestora dreptul de acces, dreptul de interventie asupra datelor si dreptul de opozitie, in conformitate cu dispozitiile Legii nr.677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, si normelor emise in aplicarea acesteia. Pentru exercitarea acestor drepturi, castigatorii premiilor Concursului vor trimite pe adresa Organizatorului o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata.

9.3. In scopul atribuirii premiului si virarii impozitului si taxelor legale la bugetul de stat (daca este cazul) se vor prelucra urmatoarele date cu caracter personal ale castigatorului: nume si prenume, telefon, adresa postala, adresa electronica, CNP.

9.4. Imaginea, vocea si datele personale ale participantilor castigatori vor putea fi folosite in scopuri publicitare de catre Organizator sau partenerii sai contractuali, in scopuri de marketing si publicitate, in diverse materiale tiparite, audio sau video, fara nici un fel de compensare suplimentara in afara premiului acordat, numai in conditiile obtinerii acordului Participantilor in acest sens, exprimat in mod liber, expres si neechivoc.

 

CAPITOLUL IV.

SECTIUNEA 10. TAXE ŞI IMPOZITE AFERENTE

10.1. Organizatorul se obliga sa calculeze si sa vireze impozitul aferent veniturilor obtinute de catre castigatori din premiile Concursului. Orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu premiile, cad in sarcina exclusiva a castigatorilor.

10.2. In scopul virarii impozitului la bugetul de stat Organizatorul are dreptul sa solicite si castigatorul premiului impozabil are obligatia de a pune la dispozitia acestuia o copie a cartii/buletinului de identitate.

 

SECTIUNEA 11.  INTRERUPEREA CONCURSULUI

11.1 Concursul va putea fi intrerupt in caz de forta majora sau printr-o decizie a Organizatorului, dar nu inainte de a anunta publicul pe site-ul www.cellini.ro si pagina de Facebook CELLINI.

11.2. Concursul se va incheia in cazul in care are loc o schimbare a legislatiei care nu mai permite realizarea acestuia, precum si al anularii licenţelor, autorizaţiilor etc., ori al unor modificari normative sau organizatorice care fac imposibila continuarea sa.

 

SECTIUNEA 12. LITIGII

Participantii la acest Concurs sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament.

Eventualele litigii aparute intre Organizator, CHRONOTlME INTERNATIONAL SRL si participantii la Concurs se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente de drept comun.

 

ORGANIZATOR                                                     

BABEL COMMUNICATIONS S.R.L.

Varianta PDF.