REGULAMENTUL DE DESFASURARE A PROMOTIEI „Cellini spring lovers”

REGULAMENTUL  DE  DESFASURARE  A PROMOTIEI  „Cellini spring lovers”

Perioada de desfasurare 11 februarie – 12 martie 2017

 

CAPITOLUL I

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI

 

 1. Organizatorul Promotiei „Cellini spring lovers” este societatea CHRONOSTYLE INTERNATIONAL SRL, persoana juridica de nationalitate romana, cu sediul in Mun. Bucuresti, Str. Ermil Pangratti Nr.2A, Sector 1, ȋnregistrată la Registrul Comerţului cu nr J40/3317/2016, având cod fiscal C.I.F. RO35759187, numita in continuare "Organizatorul",

 2. Pentru aducerea la cunostinta publicului, Regulamentul Oficial este intocmit si este disponibil in mod gratuit pe site-ul www.cellini.ro. De asemenea, Regulamentul va fi disponibil in copie, in mod gratuit, oricarei persoane interesate, printr-o solicitare scrisa trimisa adresa de mai sus a Organizatorului.

 3. Participantii la Promotie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile prezentului Regulament oficial si anexele acestuia (denumit in continuare "Regulamentul Oficial" sau "Regulamentul"). Prin participarea la acest Concurs, participantii declara ca respecta si se conformeaza tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament.

 4. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba Regulamentul Oficial pe Parcursul Promotiei, cu informarea publicului asupra modificarilor aduse.

 

 

SECTIUNEA 2. ARIA DE DESFASURARE A PROMOTIEI. PARTICIPANTI.

 

2.1. Promotia se va desfasura pe intreg teritoriul Romaniei, in spatiile comerciale aflate pe teritoriul Romaniei apartinand retelei de magazine CELLINI, cu exceptia magazinelor CELLINI din Centrul Comercial Promenada Mall din Calea Floreasca nr.246B, sector 1 si Boutique Victoriei, din Bucuresti, Calea Victoriei nr. 56, sector 1 (vezi lista magazinelor participante in Anexa nr.1). Aceste magazine vor fi numite in acest Regulament “magazine participante”.

2.2. Promotia este organizata sub forma unui Concurs si se adreseaza tuturor persoanelor fizice cu domiciliul stabil in Romania sau rezidente in Romania, care au implinit 18 ani la data inceperii concursului si care detin un cont personal pe pagina de socializare Facebook.

2.3. Nu au dreptul de a participa la concurs: angajatii  societatilor CHRONOTlME INTERNATIONAL SRL, SODO MIGLIORI INTERNATIONAL SRL, SODO MIGLIORI ROMANIA SRL, ALLIANCE CRISTAL SRL, ai Organizatorului, ai altor entitati implicate in organizarea si derularea concursului, rudele si afinii acestor angajati, pana la gradul IV inclusiv.

 

SECTIUNEA 3. PERIOADA DE DESFASURARE A CONCURSULUI

 

3.1. Concursul va incepe in data de 11 februarie si se va incheia in data de 12 martie 2017.

3.2. Orice participare la concurs trimisa inainte de data de 11 februarie 2017, orele 00:00:00 sau dupa data de 12 martie 2017, orele 23:59:59, nu va fi luata in considerare de Organizator.

 

SECTIUNEA 4. PREMII

 

4.1. Se acorda 1 (unu) premiu constand intr-o bijuterie din brandul Maria Granacci, respectiv un INEL de aur de 18K, cu diamant de 0.10 carate.

4.2. Valoarea premiului este de 3020 lei (TVA inclus).

4.3. Castigatorul premiului oferit in cadrul acestui concurs nu are posibilitatea de a primi contravaloarea in bani sau in alte bunuri a premiului sau schimbarea acestuia cu alte bunuri si nici sa solicite schimbarea parametrilor / caracteristicilor premiului.

4.4. Castigatorul concursului este singurul beneficiar al premiului atribuit.

4.5. Premiul acordat in cadrul prezentului concurs va fi livrat sau inmanat doar pe teritoriul Romaniei.

 

SECTIUNEA 5. PROMOVAREA CONCURSULUI. MEDIATIZAREA REGULAMENTULUI DE PARTICIPARE SI ANUNTAREA CASTIGATORULUI.

 

5.1. Concursul este promovat pe pagina de facebook CELLINI (https://www.facebook.com/Cellini.ro/?fref=ts) si pe site-ul www.cellini.ro. dar nu este sponsorizat, sustinut, administrat sau asociat cu Facebook.

5.2. Pentru aducerea la cunostinta publicului, Regulamentul Oficial al concursului este intocmit si este disponibil in mod gratuit pe site-ul www.cellini.ro .   

5.3. Numele castigatorului va fi anuntat pe pagina de facebook CELLINI si pe site-ul www.cellini.ro,  in cursul zilei de 20 martie 2017, incepand cu ora 16.00.

 

CAPITOLUL II.

 

SECTIUNEA 6. TEMA SI DESFASURAREA CONCURSULUI. DECLARAREA CASTIGATORILOR.

 

6.1. Tema promotiei este <Unul pentru altul, un INEL CU DIAMANT pentru amândoi.

Cadoul primăverii vine de la Cellini!>

6.2. Denumirea concursului este „Cellini spring lovers”.

6.3. Participarea la prezentul concurs nu este conditionata de achizitionarea vreunui produs din magazinele participante din lantul CELLINI.

6.4. Toti clientii care intra in magazinele Cellini participante la prezenta campanie promotionala si isi fac fotografii in fata decorului special amenajat in incinta magazinului vor primi un voucher cu discount de 5% valabil pana la data de 1 septembrie 2017. Discountul nu se cumuleaza cu alte promotii si/sau oferte.

6.5. In perioada 11 februarie – 12 martie 2017  participantii care doresc sa participe la concurs trebuie sa urmeze pasii urmatori:

-           sa viziteze (impreuna cu partenerul sau singur/singura) unul dintre magazinele CELLINI participante (vezi lista in Anexa), in timpul programului de functionare a magazinului;

-           sa se fotografieze (sa faca selfie) impreuna cu partenerul sau singur/singura in fata decorului special amenajat in magazin.

-           sa posteze aceasta fotografie pe contul personal de Facebook cu eticheta #springlovers;

-           sa trimita link cu aceasta postare prin mesaj privat catre contul de Facebook CELLINI;

-           sa obtina cat mai multe interactiuni (like si share) pentru postarea respectiva, in perioada concursului, pana pe data de 12 martie 2017, ora 23:59:59, ora Romaniei;

6.6. Castigatorul va fi stabilit prin numarul de interactiuni (like si share) obtinute  de postarea respectiva.

6.7. In caz de balotaj (numar egal de interactiuni) postarea castigatoare va fi desemnata prin tragere la sorti dintre respectivii participanti (cu numar egal de interactiuni). Extragerea se va efectua cu ajutorul unui soft special.

6.8. Desemnarea castigatorului se face de catre o Comisie (formata din 3 repezentanti ai Organizatorului), care va intocmi un proces verbal de desemnare/extragere si, ulterior primirii datelor de contact si copiei actului de identitate, de validare.

6.9. Eventualele contestatii formulate fata de decizia comisiei vor fi acceptate in termen de 24 de ore lucratoare de la anuntarea publica a deciziei acesteia si solutionate cu celeritate, in termen de 24 de ore lucratoare de la primire. Solutionarea contestatiei se face de catre comisie, decizia finala fiind definitiva.

6.10. Numele castigatorului (numele de cont Facebook) va fi anuntat pe pagina de facebook CELLINI si pe site-ul www.cellini.ro,  in cursul zilei de 20 martie 2017.

 

SECTIUNEA 7. RESPONSABILITATI

 

7.1. Prin participarea la concurs participantul declara in mod expres si fara echivoc, urmatoarele:

 

 1. A citit prezentul regulament, a inteles si este de acord cu condiţiile de participare.

 2. Este titularul contului de Facebook pe care posteaza fotografia, indiferent cine si cate persoane administreaza acest cont; in acest sens, isi asuma responsabilitatea postarii si exonereaza Organizatorul de orice responsabilitate fata de orice terte persoane care pot reclama drepturi asupra contului de Facebook , fotografiei postate sau asupra premiului castigat.

 3. Este autorul fotografiei si, ca atare, drepturile de autor asupra fotografiei postate ii apartin.

 4. In caz de castigare a concursului, este de acord ca fotografia castigatoare si numele său să fie postate pe pagina de Facebook a brandului CELLINI si pe site-ul www.cellini.ro.

 5. In caz de castigare a concursului, acorda Organizatorului drepturi depline asupra fotografiei postate, respectiv dreptul de folosinta exclusiva, in mod irevocabil şi pe termen nelimitat, fara nicio alta compensare financiara sau de alta natura. Acest drept cuprinde posibilitatea de publicare, de multiplicare, de ilustrare şi de difuzare in orice mediu si pe orice suport în scop de publicitate proprie  a Organizatorului.

 6. In caz de castigare a concursului, atat participantul cat si partenerul acestuia care apare in fotografie, acorda Organizatorului, pe termen nelimitat in timp si spatiu, dreptul de a folosi imaginea acestora in scopuri de marketing si publicitate fara nicio alta compensare financiara sau de alta natura.

 7. In caz de castigare a concursului, este de acord sa puna la dispozitia Organizatorului o copie a actului de identitate, in vederea calcularii, virarii si declararii impozitului legal.

 

7.2. Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru nicio imagine/fotgrafie/poza insusita in mod ilegal de catre concurenti si postata pe pagina proprie de Facebook si nu poate fi facut responsabil pentru incalcarea dreptului de autor, dreptul la imagine sau a altor drepturi.

 

7.3. Concurentul este unic responsabil pentru orice consecinte directe sau indirecte care pot aparea ca urmare a participarii la acest concurs.

 

7.4. In cazul in care concurentul este minor, raspunderea pentru fotografiile postate precum si pentru orice consecinte ce ar putea decurge din participarea la acest concurs va reveni parintelui sau ocrotitorului legal conform legislatiei civile.

 

7.5. Organizatorul isi rezerva dreptul de a refuza participarea la concurs  a unui participant pe motiv de neconcordanta cu cerintele  impuse prin prezentul Regulament sau daca se considera ca inscrierea respectiva prejudiciaza imaginea Organizatorului, a societatilor din grupul CELLINI,  a brandurilor apartinand  grupului CELLINI sau a altor persoane.

 

7.6. Vor fi excluse din concurs fotografiile care:

 • Nu au fost executate in incinta magazinelor CELLINI participante, in conformitate cu prezentul regulament;

 • au caracter ofensator, indecent sau obscen;

 • pot aduce prejudicii unei persoane, unei afaceri sau unei intreprinderi;

 • sunt in mod notoriu cunoscute ca fiind protejate de drepturi de autor care nu apartin concurentului;

 

7.7. Organizatorul concursului nu isi asuma raspunderea pentru:

 • Inscrierile in concurs care nu au ajuns la destinatie din cauza unor defectiuni tehnice ale serverelor de internet sau a oricaror altor defectiuni tehnice care nu sunt cauzate de Organizator;

 • Situatiile in care datele completate in contul inregistrat pe pagina de Facebook sunt false sau vadit eronate;

 • Orice litigiu aparut intre participanti/castigatori/ persoane care au aparut in fotografiile postate/castigatoare cu privire la dreptul de proprietate/folosinta asupra contului de Facebook, asupra fotografiei/pozei/imaginii, precum si asupra premiului castigat.

 • Participarea la concurs cu incalcarea prevederilor prezentului regulament si depistarea ulterioara a acestui fapt.

 

7.8. Organizatorul nu este si nu se erijeaza in arbitru cu privire la situatiile de mai sus sau orice alta situatie care ar putea sa apara in legatura cu dreptul de proprietate/folosinta asupra contului de Facebook, asupra fotografiei/pozei/imaginii, precum si asupra premiului castigat.

 

SECTIUNEA 8. VALIDAREA CASTIGATORULUI SI ACORDAREA PREMIULUI

 

9.1. Castigatorul va fi informat cu privire la castigarea premiului prin postarea rezultatelor concursului pe pagina de facebook CELLINI, in cursul zilei de 20 martie 2017.

 

8.2. Pentru a fi validat, Participantul desemnat castigator trebuie sa-si trimita datele personale (nume, prenume, numar de telefon si adresa) prin intermediul unui mesaj privat in contul inregistrat pe pagina de facebook CELLINI, pentru a putea fi contactat si stabilita modalitatea de intrare in posesie a premiului si transmitere a unei copii a actului de identitate, necesara pentru virarea si declararea impozitului aferent.

 

8.3. Data limita pentru transmiterea datelor prevazute la 8.2. este 22 martie 2017 orele 23:59:59, sanctiunea neindeplinirii acestei obligatii fiind decaderea din dreptul de a intra in posesia premiului.

 

8.4. In cazul in care castigatorul premiului este decazut din dreptul de a intra in posesia premiului conform 8.3. se va apela pe rand, la urmatorii participanti (care constituie rezerve) in ordinea descrescatoare a numarului de interactiuni.

 

8.5. Modalitatea de informare a rezervelor si transmitere date personale de catre acestea va fi aceeasi, conform procedurii de mai sus. Termenul de transmitere a datelor personale de catre rezerva declarata castigatoare este de 48 ore din momentul informarii.

 

8.6. In cazul in care, din motive ce nu tin de Organizator premiul nu se poate acorda, acesta va ramane la dispozitia Organizatorului.

 

8.7. Premiul va fi livrat prin curier rapid in termen de maximum 30 de zile de la validare (primirea datelor de livrare si a copiei de pe actul de identitate), la adresa postala indicata de acesta, aflata pe teritoriul Romaniei. Cheltuielile de livrare (ambalare, transport si inmanare) sunt suportate de Organizator. Inmanarea premiului se face in baza unui proces verbal de predare-primire.

 

8.8. Organizatorul nu-si asuma raspunderea pentru neindeplinirea sau indeplinirea cu intarziere si/sau in conditii defectuoase, a serviciilor de livrare de catre firma de curierat.

 

8.9. Obiectul oferit ca si premiu va fi insotit de certificatul de garantie aferent.

 

8.10. Organizatorul nu-si asuma raspunderea pentru calitatea sau viciile ascunse ale premiilor acordate in acest concurs. Producatorul/importatorul obiectului oferit ca premiu in cadrul acestui Concurs va remedia orice defect in termenii si conditiile stipulate in certificatul de garantie care va insoti obiectul oferit ca premiu, dupa caz.

 

 

CAPITOLUL III.

 

SECTIUNEA 9. PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE

9.1. Prin participarea la acest Concurs, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament Oficial.

 

9.2. Prin comunicarea datelor personale in modalitatile indicate in mod expres prin Regulament, castigatorii concursului isi exprima acordul expres si neechivoc, ca datele lor personale sa intre in baza de date a Organizatorului si a partenerilor sai in vederea atribuirii premiilor. La cererea expresa a castigatorilor, Organizatorul va asigura acestora dreptul de acces, dreptul de interventie asupra datelor si dreptul de opozitie, in conformitate cu dispozitiile Legii nr.677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, si normelor emise in aplicarea acesteia. Pentru exercitarea acestor drepturi, castigatorii premiilor Concursului vor trimite pe adresa Organizatorului o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata.

 

9.3. In scopul atribuirii premiului si virarii impozitului si taxelor legale la bugetul de stat (daca este cazul), se vor prelucra urmatoarele date cu caracter personal ale castigatorului: nume si prenume, telefon, adresa postala, adresa electronica, CNP.

 

9.4. Prin participarea la concurs si acceptarea premiului,  castigatorul si partenerul acestuia care apare in fotografia castigatoare sunt de acord ca  imaginea, vocea si datele lor personale sa poata fi folosite de catre Organizator sau partenerii sai contractuali, in scopuri de marketing si publicitate, in diverse materiale tiparite, audio sau video, fara nici un fel de compensare suplimentara in afara premiului acordat.

 

CAPITOLUL IV.

SECTIUNEA 10. TAXE ŞI IMPOZITE AFERENTE

 

10.1. Organizatorul se obliga sa calculeze si sa vireze impozitul aferent veniturilor obtinute de catre castigator din premiile Concursului. Orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu premiile, cad in sarcina exclusiva a castigatorului.

 

10.2. In scopul virarii impozitului la bugetul de stat Organizatorul are dreptul sa solicite si castigatorul premiului impozabil are obligatia de a pune la dispozitia acestuia, o copie a cartii/buletinului de identitate.

 

SECTIUNEA 11.  INTRERUPEREA CONCURSULUI

 

11.1 Concursul va putea fi intrerupt in caz de forta majora sau printr-o decizie a Organizatorului, dar nu inainte de a anunta publicul pe site-ul www.cellini.ro si pagina de Facebook CELLINI.

 

11.2. Concursul se va incheia in cazul in care are loc o schimbare a legislatiei care nu mai permite realizarea acestuia, precum si al anularii licenţelor, autorizaţiilor etc., ori al unor modificari normative sau organizatorice care fac imposibila continuarea sa.

 

SECTIUNEA 12. LITIGII

 

Participantii la acest Concurs sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament.

Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la Concurs se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente de drept comun.

 

 

ORGANIZATOR      

CHRONOSTYLE INTERNATIONAL