REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI "Reduceri de vara la Cellini"

Perioada Campaniei 01-31 august 2016


SECTIUNEA1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI PROMOTIONALE

1.1. Organizatorii Campaniei “REDUCERI DE VARA LA CELLINI! ” sunt societatile din reteaua de magazine CELLINI, respectiv CHRONOTlME INTERNATIONAL SRL, cu sediul in Mun. Bucuresti, Sectorul 4, B-dul Unirii, Nr. 6, Bloc 8C, inmatriculata la Registrul Comertului Bucuresti sub nr. J40/12909/2005, CIF RO17809171 si SODO MIGLIORI INTERNATIONAL SRL, cu sediul in Mun. Bucuresti, Sectorul 4, Bd. Unirii nr.8, bl 7A, CUI RO11625188, numite in continuare "Organizatorii",

 

1.2. Pentru aducerea la cunostinta publicului, Regulamentul Oficial este intocmit si este disponibil in mod gratuit pe site-ul www.cellini.ro.

De asemenea, Regulamentul Oficial poate fi consultat la cerere de catre persoanele interesate in incinta fiecarui punct de lucru (magazin) participant la campanie.

1.3. Participantii la Campanie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile prezentului Regulament oficial al Campaniei si anexele acestuia (denumit in continuare "Regulamentul Oficial" sau "Regulamentul").

1.4. Prin participarea la aceasta Campanie, participantii declara ca respecta si se conformeaza tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament.

1.5. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba Regulamentul Oficial pe Parcursul Campaniei, cu informarea publicului asupra modificarilor aduse.

 

SECTIUNEA 2. TEMEIUL LEGAL
 

Prezenta Campanie se desfasoara in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, asa cum a fost ulterior modificata.

Prezenta Promotie se desfasoara in scopul stimularii vanzarilor.

SECTIUNEA 3. ARIA DE DESFASURARE A CAMPANIEI

3.1. Campania se va desfasura pe intreg teritoriul Romaniei, in spatiile comerciale aflate pe teritoriul Romaniei apartinand retelei de magazine CELLINI (vezi lista magazinelor participante in Anexa nr.1).

Aceste magazine vor fi numite in acest Regulament “magazine participante”.
 

3.2. NU PARTICIPA la prezenta campanie promotionala magazinele „Cellini Boutique” din Baneasa Shopping City Soseaua Bucuresti-Ploiesti, nr. 42D, Bucuresti si  „Micri Gold” din Bucuresti, Calea Victoriei nr.56, sector 1.


SECTIUNEA 4. PERIOADA DE DESFASURARE A CAMPANIEI

4.1. Campania va incepe in data de 01 august 2016 si se va incheia la data de 31 august 2016, in intervalul orar al fiecarui magazin participant din retea, in limita stocurilor disponibile din fiecare magazin participant.

4.2. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica perioada de desfasurare a campaniei, cu informarea publicului asupra acestui fapt.
          

SECTIUNEA 5. DREPTUL DE PARTICIPARE
 

5.1. La campanie poate participa orice persoana fizica, cu varsta de peste 18 (optsprezece) ani, clienti ai magazinelor in care se desfasoara promotia si care achizitioneaza produse din magazinul respectiv in perioada mentionata mai sus.

5.2. Promotia nu se cumuleaza cu alte promotii din magazinele participante derulate in perioada mentionata la Sectiunea 4.

 

SECTIUNEA 6. PRODUSELE PARTICIPANTE LA CAMPANIE

 

6.1. La aceasta campanie participa toate produsele comercializate in reteaua de magazine CELLINI participante (vezi lista magazinelor in Anexa nr.1), in limita stocului disponibil.

 

SECTIUNEA 7.  MECANISMUL PROMOTIEI

 

7.1. Clientii care, in perioada 01-31 august 2016, achizitioneaza 2 (doua) produse din magazinele participante (vezi Anexa nr.1), vor beneficia de acordarea unui discount in procent de 30% din valoarea produsului cu pretul cel mai mic.

7.2. Discountul va fi evidentiat pe bonul fiscal aferent achizitiei, in dreptul produsului pentru care a fost acordat.

7.3. Retururi marfa (produsul returnat este defect si nu poate fi reparat).

7.3.1 In cazul in care Clientul Participant revine in magazin si, din cauze obiective,  doreste sa efectueze retur cu returnarea contravalorii produsului cu pretul mai mare, in baza caruia a beneficiat de acordarea discountului, in momentul efectuarii returului acesta nu trebuie sa plateasca diferenta de pret oferita ca si discount pentru al doilea produs.

7.3.2. In cazul in care returul din cauze obiective  priveste produsul cu pretul mai mic Clientului Participant i se va returna valoarea platita efectiv.

 

SECTIUNEA 8.  TAXE SI IMPOZITE AFERENTE

 

Organizatorii nu sunt raspunzatori de plata taxelor sau a altor obligatii financiare/fiscale legate de discounturile oferite, acestea fiind în sarcina exclusiva a persoanelor beneficiare.

 

SECTIUNEA 9. LIMITAREA RASPUNDERII

 

9.1. Organizatorii si magazinele participante la campanie sunt indreptatite sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei promotii.

9.2. Eventualele reclamatii referitoare la derularea prezentei campanii vor fi luate in considerare daca au fost primite de Organizatori in termen de maximum 5 zile de la data finalizarii promotiei. Reclamatiile vor fi trimise prin posta catre Organizatori, la adresele din preambul, sau e-mail pe adresa office@cellini.ro.

9.3. Organizatorii nu isi asuma responsabilitatea pentru imposibilitatea unui Client de a achizitiona produse din magazinele participante la promotie sau de a beneficia de discounturile oferite, din cauza inexistentei acestora in stocurile magazinelor participante la promotie.

 

SECTIUNEA 10. INTRERUPEREA PROMOTIEI

 

10.1. Promotia va putea fi intrerupta in caz de forta majora sau printr-o decizie a Organizatorilor, dar nu inainte de a anunta publicul pe siteul www.cellini.ro.

10.2. Promotia se va incheia in cazul in care are loc o schimbare a legislatiei care nu mai permite realizarea acesteia, precum si al anularii licentelor, autorizatiilor etc., ori al unor modificari normative sau organizatorice care fac imposibila continuarea sa, precum si in cazul epuizarii stocului de produse.

 

SECTIUNEA 11. LITIGII

 

Eventualele litigii aparute intre Organizatori si participantii la campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.

 

 

Anexa nr. 1 la Regulament – Lista magazinelor participante

Nr.crt.

Denumirea magazinului participant

Adresa

Nr.telefon

1.

Cellini Baneasa

Baneasa Shopping City Soseaua Bucuresti-Ploiesti, nr. 42D, Bucuresti

021.361.13.85

2.

Cellini Feeria

Complex Comercial Carrefour, Soseaua Bucuresti - Ploiesti, nr. 44 A, sector 1, Bucuresti

021.319.52.39

3.

Cellini Unirea

Complex Comercial Unirea Shopping Center, parter, sector 3, Bucuresti

0735.306.264

4.

Cellini Plaza

Bd. Timisoara nr 26, sector 6, Bucuresti

0735.306.263

5.

Cellini Mega Mall

Mega Mall - Pierre de Coubertin, nr. 3-5

0735.306.261

6.

Cellini Vitan

Complex Comercial Bucuresti - Mall, Calea Vitan , nr. 55-59, parter, sector 3, Bucuresti

0735.306.265

7.

Cellini Afi Palace Cotroceni

Complex Comercial AFI Palace Cotroceni, Bulevardul Vasile Milea 4, București

0735.306.260

8.

Cellini Constanta

Complex City Park, str. Alexandru Lapusneanu, Nr. 116C, Constanta.

 0735.306.266

 

 

 

 

ORGANIZATORI

 

CHRONOTlME INTERNATIONAL SRL

 

 

SODO MIGLIORI INTERNATIONAL SRL