REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI " WINTER SALES LA CELLINI"

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE
"WINTER SALES LA CELLINI!"

 

Perioada Campaniei 20 ianuarie – 10 februarie 2017


SECTIUNEA1. ORGANIZATORII CAMPANIEI PROMOTIONALE

1.1. Organizatorii Campaniei "WINTER SALES LA CELLINI!" sunt societatile CHRONOSTYLE INTERNATIONAL SRL, persoana juridica de nationalitate romana, cu sediul in Mun. Bucuresti, Str. Ermil Pangratti Nr.2A, Sector 1, ȋnregistrată la Registrul Comerţului cu nr J40/3317/2016, având cod fiscal C.I.F. RO35759187 si SODO MIGLIORI INTERNATIONAL SRL, cu sediul in Mun. Bucuresti, Sectorul 4, Bd. Unirii nr.8, bl 7A, CUI RO11625188, numite in continuare "Organizatorii",

 

1.2. Pentru aducerea la cunostinta publicului, Regulamentul Oficial este intocmit si este disponibil in mod gratuit pe site-ul www.cellini.ro. De asemenea, Regulamentul va fi disponibil in copie, in mod gratuit, oricarei persoane interesate, printr-o solicitare scrisa trimisa adresa:

- CHRONOSTYLE INTERNATIONAL SRL, Mun. Bucuresti, Str. Ermil Pangratti  Nr.2A, Sector 1, Cod postal: 011883;

De asemenea, Regulamentul Oficial poate fi consultat la cerere de catre persoanele interesate in incinta fiecarui punct de lucru (magazinele CELLINI) participant la campanie.

     1.3. Participantii la Campanie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile prezentului Regulament oficial al Campaniei si anexele acestuia (denumit in continuare "Regulamentul Oficial" sau "Regulamentul"). Prin participarea la aceasta Campanie, participantii declara ca respecta si se conformeaza tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament.

1.4. Organizatorii isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba Regulamentul Oficial pe Parcursul Campaniei, cu informarea publicului asupra modificarilor aduse.

 

SECTIUNEA 2. TEMEIUL LEGAL
 

Prezenta Campanie se desfasoara in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, asa cum a fost ulterior modificata.

Prezenta Promotie se desfasoara in scopul stimularii vanzarilor.

SECTIUNEA 3. ARIA DE DESFASURARE A CAMPANIEI

Campania se va desfasura pe intreg teritoriul Romaniei, in spatiile comerciale aflate pe teritoriul Romaniei apartinand retelei de magazine CELLINI, (vezi lista magazinelor participante in Anexa nr.1). Aceste magazine vor fi numite in acest Regulament “magazine participante”.

SECTIUNEA 4. PERIOADA DE DESFASURARE A CAMPANIEI

4.1. Campania va incepe in data de 20 ianuarie 2017 si se va incheia la data de 10 februarie 2017, in intervalul orar al fiecarui magazin din retea, in limita stocurilor disponibile de produse participante din fiecare magazin participant.

Produs participant: produsul care beneficiaza de reducerea de pret respectiva.

4.2. Organizatorii isi rezerva dreptul de a modifica perioada de desfasurare a campaniei, cu informarea publicului asupra acestui fapt.
          

SECTIUNEA 5. DREPTUL DE PARTICIPARE
 

5.1. La campanie poate participa orice persoana fizica, cu varsta de peste 18 (optsprezece) ani, clienti ai magazinelor in care se desfasoara promotia si care achizitioneaza produse participante din magazinul respectiv in perioada mentionata mai sus.

5.2. Promotia NU se cumuleaza cu alte promotii din magazinele participante derulate in perioada mentionata la Sectiunea 4, pentru aceleasi produse.

 

SECTIUNEA 6. PRODUSELE PARTICIPANTE LA CAMPANIE

 

6.1. La aceasta campanie participa toate produsele participante, semnalizate la raft si comercializate in reteaua de magazine CELLINI (vezi lista magazinelor in Anexa nr.1), in limita stocului disponibil in magazinele participante la promotie.

 

SECTIUNEA 7. REDUCERILE OFERITE

 

7.1.  Produsele participante precum si reducerile oferite in prezenta campanie la aceste produse se situeaza intre 10% si 50%, si sunt mentionate in Anexa nr.2.

 

SECTIUNEA 8.  MECANISMUL PROMOTIEI

 

8.1. Clientii care, in perioada 20 ianuarie – 10 februarie 2017, achizitioneaza unul sau mai multe produse participante din magazinele participante (vezi Anexa nr.1) de pe teritoriul Romaniei vor beneficia de acordarea reducerii/reducerilor aferente tipului de produs/e achizitionat/e.

8.2. Reducerile nu se cumuleaza cu reducerile acordate acelorasi produse, in cadrul altor campanii in vigoare in magazinele participante in aceeasi perioada, respectiv 20 ianuarie -10 februarie 2017.

8.3. Retururile se pot face numai pe baza bonului fiscal, in conditiile legii si in functie de politica de retururi a lantului de magazine CELLINI. Produsele trebuie returnate in starea in care au fost achizitionate.

8.4. In cazul in care Clientul Participant revine in magazin si doreste sa efectueze retur la o parte sau la toate articolele cumparate pentru care a beneficiat de reducere, in momentul efectuarii returului acesta va primi numai valoarea achitata, aferenta produsului achizitionat.

 Prevederile acestui articol se aplica doar in cazul in care clientul doreste restituirea    contravalorii bunurilor returnate (a banilor).

8.5. Daca sunt identificate persoane care au influentat, fraudat sau care au facilitat primirea de cadouri in mod nemeritat, Organizatorii au dreptul de a cere urmarirea in instanta a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.

8.6. Produsele participante se vor comercializa in limita stocului disponibil aflat in fiecare magazin participant.

 

SECTIUNEA 9.  TAXE SI IMPOZITE AFERENTE

 

Organizatorul nu este raspunzator de plata taxelor sau a altor obligatii financiare/fiscale legate de reducerile oferite, acestea fiind în sarcina exclusiva a persoanelor beneficiare.

 

SECTIUNEA 10. LIMITAREA RASPUNDERII

 

10.1. Organizatorii si magazinele participante la campanie sunt indreptatite sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei promotii.

10.2. Eventualele reclamatii referitoare la derularea prezentei campanii vor fi luate in considerare daca au fost primite de Organizatori in termen de maximum 5 zile de la data finalizarii promotiei. Reclamatiile vor fi trimise prin posta catre CHRONOSTYLE INTERNATIONAL S.R.L., cu sediul in Mun. Bucuresti, Str. Ermil Pangratti Nr.2A, Sector 1, sau e-mail pe adresa office@cellini.ro.

10.3. Organizatorii nu isi asuma responsabilitatea pentru imposibilitatea unui Client de a achizitiona produse din magazinele participante la promotie sau de a beneficia de reducerile oferite, din cauza inexistentei acestora in stocurile magazinelor participante la promotie.

 

SECTIUNEA 11. PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE

 

11.1. Prin participarea la aceasta campanie, Clientii Participanti sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament Oficial.

11.2. Prin comunicarea datelor personale in modalitatile indicate in mod expres prin Regulament (daca este cazul), Participantii promotiei isi exprima acordul expres si neechivoc, ca datele lor personale sa intre in baza de date a Organizatorului in vederea solutionarii reclamatiilor formulate. La cererea expresa a Participantilor, Organizatorii vor asigura acestora dreptul de acces, dreptul de interventie asupra datelor si dreptul de opozitie, in conformitate cu dispozitiile Legii nr.677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, si normelor emise in aplicarea acesteia. Pentru exercitarea acestor drepturi, Participantii vor trimite Organizatorului pe adresa de sediu: CHRONOSTYLE INTERNATIONAL S.R.L., cu sediul in Mun. Bucuresti, Str. Ermil Pangratti Nr.2A, Sector 1 (pentru promotia "WINTER SALES LA CELLINI!") o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata.

 

SECTIUNEA 12. INTRERUPEREA PROMOTIEI

 

12.1. Promotia va putea fi intrerupta in caz de forta majora sau printr-o decizie a Organizatorului, dar nu inainte de a anunta publicul pe siteul www.cellini.ro.

12.2. Promotia se va incheia in cazul in care are loc o schimbare a legislatiei care nu mai permite realizarea acesteia, precum si al anularii licentelor, autorizatiilor etc., ori al unor modificari normative sau organizatorice care fac imposibila continuarea sa, precum si in cazul epuizarii stocului de cadouri.

 

SECTIUNEA 13. LITIGII

 

Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.

 

Anexa nr. 1 la Regulament – Lista magazinelor participante

 

Nr.crt.

Denumirea magazinului participant

Adresa

Nr.telefon

1.

Cellini Baneasa

Baneasa Shopping City Soseaua Bucuresti-Ploiesti, nr. 42D, Bucuresti

021.361.13.85

2.

Cellini Feeria

Complex Comercial Carrefour, Soseaua Bucuresti - Ploiesti, nr. 44 A, sector 1, Bucuresti

021.319.52.39

3.

Cellini Unirea

Complex Comercial Unirea Shopping Center, parter, sector 3, Bucuresti

0735.306.264

4.

Cellini Plaza

Bd. Timisoara nr 26, sector 6, Bucuresti

0735.306.263

5.

Cellini Mega Mall

Mega Mall - Pierre de Coubertin, nr. 3-5, Bucuresti

0735.306.261

6.

Cellini Vitan

Complex Comercial Bucuresti - Mall, Calea Vitan , nr. 55-59, parter, sector 3, Bucuresti

0735.306.265

7.

Cellini Afi Palace Cotroceni

Complex Comercial AFI Palace Cotroceni, Bulevardul Vasile Milea 4, București

0735.306.260

8.

Cellini Constanta

Complex City Park, str. Alexandru Lapusneanu, Nr. 116C, Constanta.

0735.306.266

9.

Cellini Boutique

Baneasa Shopping City Soseaua Bucuresti-Ploiesti, nr. 42D, Bucuresti

0735.306.259

10

Cellini ParkLake

Strada Liviu Rebreanu, Nr. 4, Sector 3, Bucureşti

0728.999.733

11

Cellini Boutique Victoriei

Calea Victoriei nr. 56, sector 1, Bucuresti

031.101.95.33

 

 

Anexa nr. 2 la Regulament – Lista produselor participante la campanie si procentele de reducere aferente:

 

Produse participante (categorie)

Reducere acordata

% *

 

Magazin participant

Ceasuri Hugo Boss

25%

Cellini Baneasa, Cellini Feeria, Cellini Unirea, Cellini Vitan, Cellini Cotroceni, Cellini Plaza, Cellini Constanta,Cellini Mega Mall, Cellini Park Lake

Ceasuri Victorinox

10%

Cellini Baneasa, Cellini Cotroceni, Cellini Feeria, Cellini Mega Mall

Bijuterii Swatch

50%

Cellini Baneasa, Cellini Feeria, Cellini Unirea, Cellini Constanta,Cellini Mega Mall

Bijuterii Calvin Klein

50%

Cellini Baneasa, Cellini Feeria, Cellini Unirea, Cellini Vitan, Cellini Cotroceni, Cellini Plaza, Cellini Constanta,Cellini Mega Mall, Cellini Park Lake

Ceasuri Tissot, Swatch, Calvin Klein, Daniel Wellington, Longines

10%

Cellini Baneasa, Cellini Feeria, Cellini Unirea, Cellini Vitan, Cellini Cotroceni, Cellini Plaza, Cellini Constanta,Cellini Mega Mall, Cellini Park Lake

Ceasuri Flik Flak

10%

Cellini Baneasa, Cellini Feeria, Cellini Unirea, Cellini Cotroceni, Cellini Plaza, Cellini Mega Mall

Ceasuri Rado

10%

Cellini Baneasa Boutique, Cellini Cotroceni, Cellini Mega Mall, Cellini Vitan

Ceasuri Gucci

10%

Cellini Baneasa, Cellini Park Lake, Cellini Park Lake

Ceasuri Longines

10%

Cellini Baneasa Boutique, Cellini Feeria, Cellini Unirea, Cellini Vitan, Cellini Cotroceni, Cellini Plaza, Cellini Constanta,Cellini Mega Mall, Cellini Park Lake, Cellini Victoriei

Ceasuri Breitling, Omega

10%

Cellini Baneasa Boutique, Cellini Vitan, Cellini Victoriei

Ceasuri Hublot, Cartier

10%

Cellini Baneasa Boutique, Cellini Victoriei

 

Ceasuri Corum, Graham, Romain Jerome, Bell & Ross

 

30%

 

Cellini Baneasa Boutique

Davidoff

40%

Cellini Baneasa Boutique, Cellini Victoriei, Cellini Cotroceni, Cellini Unirea, Cellini Vitan

Buben & Zorweg

40%

Cellini Baneasa Boutique, Cellini Victoriei, Cellini Plaza, Cellini Unirea

Ceas Breguet, Blancpain, Jaquet Droz

10%

Cellini Victoriei

Ceas U-Boat

10%

Cellini Baneasa Boutique

Ceas Hermes

10%

Cellini Baneasa

Ceas Gaga Milano

10%

Cellini Baneasa, Cellini Cotroceni

Telefon Vertu

10%

Cellini Baneasa Boutique, Cellini Boutique Victoriei

Telefon Vertu

20%

Cellini Vitan, Cellini Baneasa Boutique, Cellini Boutique Victoriei

Bijuterii aur 14k

15%

Cellini Baneasa, Cellini Baneasa Boutique, Cellini Feeria, Cellini Unirea, Cellini Vitan, Cellini Cotroceni, Cellini Plaza, Cellini Constanta, Cellini Mega Mall, Cellini Park Lake, Cellini Victoriei

Bijuterii aur 18k

15%

Cellini Baneasa, Cellini Baneasa Boutique, Cellini Feeria, Cellini Unirea, Cellini Vitan, Cellini Cotroceni, Cellini Plaza, Cellini Constanta,Cellini Mega Mall, Cellini Park Lake, Cellini Victoriei

Bijuterii argint

15%

Cellini Baneasa, Cellini Feeria, Cellini Unirea, Cellini Vitan, Cellini Cotroceni, Cellini Plaza, Cellini Constanta,Cellini Mega Mall, Cellini Park Lake

 

* Reducerea acordata se aplica la tot stocul de marfa aferent fiecarei categorii de produse

 

ORGANIZATORI:

 

CHRONOSTYLE INTERNATIONAL S.R.L.

SODO MIGLIORI INTERNATIONAL SRL